تمام ویدیوهای وب سایت را در این بخش مشاهده می نمایید

کوچینگ گروهی

کوچینگ گروهی برای رشد کسب و کارهاست و همینطور برای خیلی از موارد دیگری مانند لایف کوچینگ، کوچینگ سلامتی و … نیز استفاده می گردد. بیزینس […]

ویدیو کوچینگ با نگرش سیستمی – محمدرضا ترابیان اصفهانی

 

نگرش مربیگری رهبری بخش چهارم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم به شما شفاف و روشن نمایش داده می شود که چگونه یک رهبر یا حتی یک فرد که دوست دارد فرمانِ کنترلِ زندگیِ […]

نگرش مربیگری رهبری بخش سوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم آقای ری دالیو اصولی رو بیان می کند که همه ما باید برایِ خودِ نگارش کنیم. اصولی که من نگارش می کنم، اصولی […]

نگرش مربیگری رهبری بخش دوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

فراموش نکنیم که رهبری چیزی نیست مگر ایجادِ یک فضایِ رشد و کالچر برایِ جامعه ی تحت رهبریِ ما که می تونه خانواده، سازمان، وزارتخانه، شرکت […]

نگرش مربیگری رهبری بخش اول- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در مربیگری رهبری ما به این نکته میرسیم که رهبری در کسب و کار یا رهبریِ یک خانواده یا رهبریِ یک فرد، یعنی زمانی که خودِ […]

شخصیت کاریزماتیک و مقتدر

کار با کوچ

  کار با کوچ

کوچینگ چیست

  کوچینگ چیست

مریم صباغ‌زاده – تست شخصیت

پکیج آموزش حرفه ای اناگرام و اصول شخصیت شناسی اثر استاد مریم صباغ زادگان

کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید