همراهی یک ساله با ما

10% تخفیف

1،250،000 تومان

هم اکنون عضو شوید
همراهی دو ساله با ما

30% تخفیف

2،000،000 تومان

هم اکنون عضو شوید

در تلاشیم امکاناتی را فراهم کنیم که تمام آحاد جامعه از کوچکترین تا بزرگترین، از امکانات پاساژ، فیلم ها، نوشته ها و … استفاده ببرند و همگی در ارتقای فرهنگ توسعه شخصی و گروهی در کشور سهم داشته باشیم.