کوچینگ تیمی چیست؟

کوچینگ تیمی چیست؟

همانطور که یک فرد برای بهبود عملکرد خود به کوچینگ نیاز دارد، تیم‌ها نیز به عنوان یک بخش جداگانه نیاز به محرک کوچینگ برای حرکت بهتر و موثرتر دارند. تمرکز در کوچینگ تیمی بر توانمندسازی افراد در جهت رشد، توسعه و دستیابی به هدف است. کوچ‌های تیمی با کمک تکنیک‌های خود می توانند بر نتیجه کار تیم‌ها تاثیر مثبت بگذارند. زمانی که از نتیجه صحبت می‌کنیم یعنی اینکه اعضای تیم همه باید بدانند که چرا در تیم حضور دارند و قرار است به کدام نتیجه‌ی واحد برسند.


اما شما به عنوان یک کوچ تیمی باید به یک سری چالش ها که بر سر راهتان وجود دارد نیز دقت کافی داشته باشید.


1. از تعارضات ایجاد شده در تیم فرار نکنید.


درست است که تعارض از کودکی برای ما یک تنش خاص را تداعی می‌کند و چندان لذت بخش نیست اما در یک تیم اگر تعارض وجود نداشته باشد نمی‌توان به یک فضای پویا رسید. در صورتی یک تیم به پویایی می‌رسد که ایده ها و اختلاف نظرها هم در آن وجود داشته باشد. از دل همین اختلاف ایده ها و نظرات است که نوآوری و خلاقیت زاده می‌شود. چیزی که شما به عنوان کوچ باید به آن دقت کنید این است که این اختلاف نظر در قالب یک فضای رقابتی سالم مدیریت شود و باعث از هم پاشیدن تیم ها نشود.

2. به رشد انسجام و هماهنگی دامن بزنید


افرادی که در یک تیم حضور دارند از انواع تیپ های شخصیتی هستند. برای مثال ممکن است درون گرا یا برون گرا باشند. به احتمال زیاد این افراد در خارج از تیم اگر می‌خواستند که هرگونه فعالیت شغلی را دنبال کنند با اندکی تلاش به این هدف می‌رسیدند و با مشکل جدی روبرو نمی شدند اما در تیم کار کمی دشوارتر است و درک متقابل برای همه به یک میزان شکل نمی‌گیرد. بنابراین شما به عنوان کوچ باید کاری کنید که این افراد بتوانند از فرصت ها و نقاط قوتی که دارند به عنوان عضوی از تیم بهره مند شوند.همچنین باید بر فرصت های رشد هر کدام از اعضا در کنار یکدیگر حمایت کنید. این کار باعث می شود که درک اعضای تیم هم از یکدیگر به شکل معجزه آسایی بالا برود و به جای تمرکز بر نقاط تفاوتی که با افراد دیگر در تیم دارند به فرصت رشد تیمی و نه فردی بیندیشند.

3. به مهارت های تک تک اعضا دقت داشته باشید

اینکه هر کسی خودش می داند که به تنهایی چه مهارتی دارد یک موضوع است و این که افراد تیم یه عنوان عضوی از تیم به این موضوع پی ببرند که چگونه مهارت هایشان در گروه به بهبود عملکرد تیمی کمک می‌کند موضوع دیگری است که شما به عنوان یک کوچ از این توانایی برخوردار هستید که این کار را انجام دهید.

4. نقشه راه و نحوه حرکت در مسیر را فراموش نکنید

در مرحله قبل با کمک شما اعضا به درک درست تری از مهارت هایشان در تیم می‌رسند، در اینجا باید تسهیلگر مسیری باشید که در آن این مهارت ها تبدیل به نقشه راه و بهبود فرایند تیمی می شود.

5. حمایت گر و امید بخش باشید

هر مسیری با خود فراز و فرودهای بسیار دارد و کسانی که در میدان کار هستند بیشتر در چالش‌ها و مشکلات ممکن است گرفتار ناامیدی و بیهودگی شوند بنابراین این وظیفه شما است که به عنوان کوچ در کنار تیم حضور داشته باشید تا در لحظات ناامیدی و بحران نور امید را بر دل‌ها بتابانید.

مترجم : آناهیتا محمودی
منبع: koganpage

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.