کوچینگ زندگی

کوچینگ زندگی
کوچینگ زندگی در رابطه با بهبودِ تمامیِ ابعاد زندگی یک انسان و فرآیندهای آن عمل می کند. اهداف کوچینگ زندگی: کنار گذاشتن عادت‌های منفی و مخرب (مثلاً ترک رژیم غذایی ناسالم) ایجاد عادت‌های مثبت و سازنده (مثلاً ورزش کردن به طور روزانه) دستیابی به آرامش درونی بهبود توانمندی‌های فردی (مثلاً بهبود تمرکز) و …
این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.