کوچینگ و تصمیم گیری

کوچینگ و تصمیم گیری

مردم هر روز در حال تصمیم گیری هستند، از تصمیمات جزئی تا تصمیمات بزرگ و اساسی. تصمیماتی از قبیل تغییر شغل، راه اندازی کسب و کار یا تصمیم گیری در خصوص خرید کالاهای گرانقیمت و با ارزش. اما کیفیت تصمیمات ما تا چه حد بالاست؟ بر اساس تحقیقات دناریلی، در کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر، ما مستعد انتخاب گزینه های نامعقول هستیم. دلیل چنین امری آنست که …

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.