گردهمایی و کارگاه ها

کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

تست بین المللی دیسک (DISC) یکی از آزمون‌های بسیار معتبر و محبوب رفتارشناسی در جهان می باشد.

کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

رسالت شخصی فرد با در نظر گرفتن نقش‌های فرد شکل می‌گیرد. تعیین رسالت شخصی باهدف گذرای متفاوت است رسالت شخصی فرایندی همیشگی است،

کارگاه vip شخصیت شناسی در بهبود فردی و کشف استعداد

استعداد شما در چه زمینه ای است؟ نقاط ضعفتان در چیست

کارگاه اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی در نظر دارد با همکاری سازمان

کارگاه بهترین مربی خودت باش

مباحث:  درک خود و هویتمان مشاهده بی طرفانه و پذیرش خود

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مدیریت خشم

با حمایت: پارک علم و فناوری خراسان رضوی

کارگاه آشنایی با اصول و مهارت‌های کوچینگ و منتورینگ

کارگاه آشنایی با اصول و مهارت‌های کوچینگ و منتورینگ

سومین گردهمایی کوچینگ اهورا هاشمی

سومین گردهمایی کوچینگ اهورا هاشمی

نقش کوچینگ در مدیریت منابع انسانی و توسعه مدیران

نقش کوچینگ در مدیریت منابع انسانی و توسعه مدیران

پنل کاربری