تعریف کوچینگ

تعریف کوچینگ
تعریف فدراسیون بین‌الملی کوچینگ(ICF) از کوچینگ چیست؟ “کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجع است؛ که در طی آن، مراجع با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خود،
همره می شوم