مدل‌های کوچینگ

مدل‌های کوچینگ
انواع مختلفی از مدل‌های کوچینگ‌ وجود دارد که کوچ‌های حرفه‌ای در موضوعات مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به برخی از آن‌ها اشاره و برخی را بررسی می‌کنیم.

فرق کوچینگ و مشاوره

فرق کوچینگ و مشاوره
مشاوران بیشتر راهکار‌های تخصصی جهت رفع یک مشکل یا درمان یک اختلال را ارائه می‌دهند. آن‌ها بیشتر متمرکز بر گذشته افراد هستند و به دنبال چرایی برخی از مسائل و

درباره کوچینگ

درباره کوچینگ
کوچینگ روندی است که جهت بهبود عملکرد افراد در زندگی حرفه ای، اجتماعی و حتی عاطفی کار می‌کند، به این معنی که در بسیاری از زمینه‌های زندگی، برای پیشرفت و

تاریخچه کوچینگ

تاریخچه کوچینگ
کلمه کوتاه کوچ (COACH)، داستان بلندی در خود دارد که این داستان از روستایی در شمال غربی مجارستان با نام کاکس (KOCS) شروع می‌شود، روستایی که به‌خاطر یک نوآوری مشهور
همره می شوم