وقتی مراجع می‌گوید : «من نمی‌دانم» آماندا باربر ترجمه‌ی بهرام برزگر(زمان مطالعه ۶ دقیقه)

وقتی مراجع می‌گوید : «من نمی‌دانم» آماندا باربر
حداقل یکبار در گفت‌و‌شنود‌های کوچینگ پیش می‌آید که در آن کوچ به طور غریزی احساس می‌کند که مسئله به اندازه کافی شفاف است که یک سوال قدرتمند از مراجع بپرسد – چیزی که واقعاً باعث می‌شود مراجع بیندیشد و موجب ایجاد دیدگاه‌های جدید برای او شود.

کوچینگ و کایزن (زمان مطالعه ۴ دقیقه) – بهرام برزگر

کوچینگ و کایزن
کلمه ژاپنی برای بهبود مستمر کایزن است. کوچینگ نیازمند تمرکز برکایزن است و کایزن به معنای تمایل به رویارویی با ضعف‌ها است. بخشی از فرآیند کوچینگ، بحث در مورد نحوه بهبود عملکرد است. این کار باید به گونه‌ای انجام شود که اعتماد و غلبه بر اجتناب و ترس را...

پرسش‌هایی برای به چالش کشیدن پارادایم (زمان مطالعه ۵ دقیقه) – بهرام برزگر

چالش کشیدن پارادایم
همانطور که گفتم، پارادایم می‌تواند ما را در شکوفایی توانایی‌های نهفته محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم، یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی‌استعداد می‌داند. وظیفه کوچ این است...

نقش کوچ در ایجاد”جریان” – بهرام برزگر

نقش کوچ در ایجاد جریان
سیکزنت‌میهالی روانشناس، "جریان" را به عنوان احساسی از وضوح و انرژی درونی عالی تعریف می‌کند که از جذب کلی در یک کار نشات می‌گیرد. ما اغلب می‌شنویم که ورزش‌کاران در مورد "عالی" بودن "در جریان" صحبت می‌کنند. وقتی جریان قدرتمند و هدفمند است، مردم انرژی بهینه، تعامل کامل، حتی...
همره می شوم