داستان موفقیت CaPS04

نقاط عطف آموزش ها و مطالب مربی آقای ترابیان به من خیلی کمک کرد. جسارت بیشتری پیدا کردم روی گوش شنوا بیشتر کار کردم توی کار خودم تونستم در یک

داستان موفقیت CaPS03

نقطه عطف: هر سوالی که داشته باشم بدون اینکه جوابی بهم بدن منو طوری راهنمایی می کنن که خودم برم و به راحتی جواب رو پیدا کنم. وقتی که رشد

داستان موفقیت CaPS02

آگاهی های ایجاد شده از آموزش های جناب ترابیان – ایجاد انگیزه برای فروش بهتر و بیشتر – رفع ابهامات و سوالاتی که در ذهنمون وجود داشت – شفاف سازی
همره می شوم