“معرفی باورها و ارزشهای ما در شکل گیری کوچینگ مال”

سپاس و درود فروان
فرصت فوق العاده ای برای ما دنیا با حضور کوچها خلق شده است. ما با هدف خدمت به جامعه و ایجاد تغییر در جامعه به عنوان کوچ انتخاب کردیم که عامل و منشا خلق کسب و کاری نوین در جامعه باشیم. باور ما توانمندی فرد فرد بشریت و زیبایی نهفته در وجود ایشان است و امید داریم به عنوان عاملی برای ظهور و درخشش این زیبایی ها در دنیا باشیم.
از تمامی کوچها و انسانهایی که با حضور و تلاششون منشا و عامل خلق این فرصت فوق العاده هستند قدر دان هستم.
از محمدرضا ترابیان به عنوان عامل و منشا این وب سایت و قدر دانم که با صبوری و بزرگواری این فرصت را خلق کرد. نیت من از حمایت و فعالیت در این امتداد خلق فرصت فوق العاده و بینظیر برای همه افراد ذینفع و جامعه هست.
تعهد ما بر پابداری ثبات قدم و پیروی از ارزشها یمان هست و با پشتیبانی وعشق همه انسانها برای تدام در این مسیر نیرو میگیرم و برای روشنایی مبارزه میکنیم.
شاد و پر برکت باشید.

 

 

مزایای کسانی که با این پاساژ همراه هستند !

مؤسسین کوچینگ مال

محمد رضا ترابیان

محمد رضا ترابیان
موسس

علی لواسانی

علی لواسانی
موسس

افشین وزیریان

افشین وزیریان
موسس