دسته‌بندی: آموزش کوچینگ

صلاحیت هایICF برای کوچینگ تیم

امروزه توسعه مستمر تیم با توجه به تمایل تیم‌ها برای عملکرد خوب، دائمی و طولانی‌مدت، امری ضروری است. درنتیجه، کوچینگ تیم به‌سرعت رو به رشد

کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری

کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری

اهمیت برنامه مرشدی و مربیگری به عنوان یک برنامه آموزشی با هدف توسعهی کارکنان هر روز بیشتر به عنوان یک ابزرا کلیدی در سازمان ها

منحنی تغییر یا تبدیل

منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس

نیاز به به‌روزرسانی سیستم‌های عملیاتی منجربه تغییرات اجتناب‌ناپذیری در سطح سازمانی می‌شود. وقتی که افراد با تغییر در محل کار خود مواجهه می‌شوند، چه مثبت و چه

مدل به روز شده صلاحیت های اصلی ICF

مدل به روز شده صلاحیت های اصلی ICF

فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF متعهد است همواره استانداردهای خود را در بالاترین سطح نگه داشته و در صورت نیاز آنها را به روز نماید

نگرش مربیگری رهبری بخش سوم

در این فیلم آقای ری دالیو اصولی رو بیان می کند که همه ما باید برایِ خودِ نگارش کنیم. اصولی که من نگارش می کنم،

نگرش مربیگری رهبری بخش دوم

فراموش نکنیم که رهبری چیزی نیست مگر ایجادِ یک فضایِ رشد و کالچر برایِ جامعه ی تحت رهبریِ ما که می تونه خانواده، سازمان، وزارتخانه،

نگرش مربیگری رهبری بخش اول

در مربیگری رهبری ما به این نکته میرسیم که رهبری در کسب و کار یا رهبریِ یک خانواده یا رهبریِ یک فرد، یعنی زمانی که