داستان موفقیت CaPS04

نقاط عطف آموزش ها و مطالب مربی آقای ترابیان به من خیلی کمک کرد. جسارت بیشتری پیدا کردم روی گوش شنوا بیشتر کار کردم توی کار خودم تونستم در یک

داستان موفقیت CaPS03

نقطه عطف: هر سوالی که داشته باشم بدون اینکه جوابی بهم بدن منو طوری راهنمایی می کنن که خودم برم و به راحتی جواب رو پیدا کنم. وقتی که رشد

داستان موفقیت CaPS02

آگاهی های ایجاد شده از آموزش های جناب ترابیان – ایجاد انگیزه برای فروش بهتر و بیشتر – رفع ابهامات و سوالاتی که در ذهنمون وجود داشت – شفاف سازی

داستان موفقیت CaPS01

1. از اینکه آقای ترابیان به من گفتند منطقی می فروشم اما باید احساسات هم در بین آن بیارم خوشحالم ایشون نقطه قابل بهبود من رو گفتند و از روز

شما به اینترنت متصل نیستید