دسته‌بندی: کوچینگ رهبری

چجوری مدیر خوبی بلشیم؟

چگونه یک مدیر خوب باشیم؟

تعداد کمی از افراد در مسیر شغلی ما می‌توانند به اندازه مدیران ما تأثیرگذار باشند. وقتی آنها خوب باشند، آنها ما را به جلو سوق

چرا محترم‌ترین شرکت هندی نباشیم؟

چرا محترم‌ترین شرکت هندی نباشیم؟

شاید «نارایان مورتی» فرد ویژه‌ای نبود، اما دقیقا برخلاف جریان حرکت می‌کرد. هنگامی که تعداد کمی از هندی‌ها احساس می‌کردند، می‌توانند کارآفرین شوند او اینفوسیس

موثر ترین راه رهبری مدیران

موثر ترین راه رهبری مدیران: کوچینگ و همراهی به عنوان موثر ترین راه رهبری مدیران جایگزین روشهای پیشین شده است. اگر مدیران به مهارت کوچینگ

جلسه رایگان کوچینگ

برای دریافت جلسه رایگان کوچینگ فرم ذیل را تکمیل نمایید.