دسته‌بندی: کوچینگ زندگی

کوچینگ زندگی

کوچینگ زندگی (Life Coaching) چیست؟ بیشتر از هر زمان دیگری شاهد حضور کوچینگ زندگی یا لایف کوچینگ در زمینه‌ های اجتماعی و روانشناسی هستیم. بستری

تحریک اشتیاق و رضایت

تحریک اشتیاق و رضایت

در دسترس بودن برنامه های توسعه فردی نه تنها کارمندان را تحریک کرده بلکه، آن ها را نسبت به کارفرمایان متعهد و باوفا می کند.

ارزیابی نقاط ضعف و توانمندی ها

ارزیابی نقاط ضعف و توانمندی ها

نقاط ضعف و توانمندی ها را ارزیابی کنید. الان وقتش رسیده که برخی از خلاءهایی را که ممکن است به دلیل تعلیمان تاقص یا سایر

بهانه تراشی یا کاهلی

بعضی از افرادِ جامعه در هر موقعیتی که هستند ، ناخودآگاه عادت کرده اند به بهانه تراشی و توجیه آوردن برای کاهلیِ خود در کارهای

لذت خودشناسی

 لذت خودشناسی – قصد دارم شما را با خودتان و شخصیت ارزشمند وجودی خود که خداوند در ما به ودیعه گذاشته آشنا کنم اینکه من

عالیجناب استرس

عالیجناب استرس

عالیجناب استرس: گاهی اوقات تصمیم گیری و انجام فعالیتهای ما به دلایل متعددی بسیار به کندی صورت میگیرد و حتی کاملا متوقف می شود که

جلسه رایگان کوچینگ

برای دریافت جلسه رایگان کوچینگ فرم ذیل را تکمیل نمایید.