چرا به تکنیک های ان ال پی در کوچینگ نیاز داریم؟-آناهیتا محمودی

کوچینگ را به عنوان یک حرفه برای خودتان برگزیده اید و از اینکه در خدمت مراجعان خود هستید لذت می برید. این عالی است اما می دانید که استفاده از یک سری از تکنیک ها لذت فرایند کوچینگ را برای شما به عنوان کوچ و مراجع دوچندان می کند....

علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ شغلی
علم کوچینگ مسیر شغلی نویسنده : خانم کاتلین موری بازگردان : شیرین مرادخانی کوچ های حرفه ای مسیر شغلی و زندگی،سالها در جهت به کمال رساندن حرفه خودشان بوده اند

کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک
کوچینگ سیستمیک برای اولین بار توسط پروفسور”برند ایزرت” مطرح گردید. این روش، شاخه ای جدید در کوچینگ است که برای نمایش تغییر و تحول و هرگونه نوآوری در داخل سازمان

کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک برای اولین بار توسط پروفسور”برند ایزرت” مطرح گردید. این روش، شاخه ای جدید در کوچینگ است که برای نمایش تغییر و تحول و هرگونه نوآوری در داخل سازمان

شما به اینترنت متصل نیستید

همره می شوم