چرا به تکنیک های ان ال پی در کوچینگ نیاز داریم؟-آناهیتا محمودی

کوچینگ را به عنوان یک حرفه برای خودتان برگزیده اید و از اینکه در خدمت مراجعان خود هستید لذت می برید. این عالی است اما می دانید که استفاده از یک سری از تکنیک ها لذت فرایند کوچینگ را برای شما به عنوان کوچ و مراجع دوچندان می کند....

شما به اینترنت متصل نیستید