۰۵/۰۵/۱۳۹۹

کوچ مناسب شما

انتخاب کوچ هم مثل انتخاب یک مشاور، یک پزشک و یا حتی یک خیاطِ شخصی، می تواند مهم و قابل تامل باشد. اگر نگاهی به دلیل […]
۰۶/۲۰/۱۳۹۸
معرفی کوچینگ

معرفی کوچینگ قسمت اول

معرفی کوچینگ منبع : FCA
۰۶/۰۸/۱۳۹۸

شخصیت کاریزماتیک و مقتدر

۰۶/۰۸/۱۳۹۸

کار با کوچ

  کار با کوچ
۰۶/۰۸/۱۳۹۸

کوچینگ چیست

  کوچینگ چیست
پنل کاربری