می 4, 2019

چند راه حل پیشنهادی – بهرام برزگر

چند راه حل پیشنهادی : ترجمه و تلخیص. بهرام برزگر مرجع: Forbes Coaches Council
مارس 12, 2019
به اتفاقات، متفاوت بنگرید!

به اتفاقات، متفاوت بنگرید!

به اتفاقات، متفاوت بنگرید!
فوریه 28, 2019
6 سوال مهم در پروسه کوچینگ

6 سوال مهم در پروسه کوچینگ

6 سوال مهم در پروسه کوچینگ  
فوریه 28, 2019
مصاحبه با اشلی استال

مصاحبه با اشلی استال

مصاحبه با اشلی استال
فوریه 21, 2019
کوچینگ چه چیزهایی نیست؟

کوچینگ چه چیزهایی نیست؟

باید توجه داشته باشیم در کوچینگ به دنبال چه چیزهایی نباشیم:     کوچینگ چه چیزهایی نیست؟