نوامبر 12, 2019

ارزش یک بازخورد موثر


آوریل 23, 2019
سبک های کوچینگ

سبکهای کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

FCA-1 , MBC-1 محمدرضا ترابیان اصفهانی، بیزینس کوچ سامان عطاریان , کوچ حرفه ای FCA-18
ژانویه 20, 2019
سبک‌های رایج کوچینگ در دنیا

سبک‌های رایج کوچینگ در دنیا

:سبک‌های متفاوتی از کوچینگ در دنیا مورد استفاده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم Autocratic Coaching Democratic Coaching Holistic Coaching ۳D Coaching Vision Coaching […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید