می 10, 2019

Coaching for Performance

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه کنید
می 1, 2019
مدل GROW

مدل GROW و 137 سؤال مربوط به آن

آوریل 26, 2019
کوچینگ مدل Grow

کوچینگ مدل Grow

پیشنهاد می گردد برای آشنایی بیشتر با مدل کوچینگ Grow از ویدیوی زیر در ادامه مطلب دیدن نمایید.
آوریل 26, 2019
مدل کوچینگ Grow

مدل کوچینگ Grow

شما را به مشاهده ویدیوی زیر از مدل کوچینگ Grow دعوت می کنیم
آوریل 26, 2019
The Grow Coaching Model

The Grow Coaching Model

The Grow Coaching Model
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید