۰۲/۰۶/۱۳۹۹

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟


۰۶/۲۹/۱۳۹۸

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

۰۴/۰۴/۱۳۹۸
تاثیر کوچینگ

تاثیر کوچینگ بر فرهنگ ایرانی-آناهیتا محمودی

فرهنگ کوچینگ و پرسشگری مدت زمان زیادی نیست که در کل دنیا به صورت حرفه ای مطرح شده است. تاثیری که این فرهنگ می تواند بر فرهنگ ایرانی بگذارد بی شک بیش از سایر فرهنگ ها می تواند باشد.

۱۲/۰۲/۱۳۹۷
چرا به کوچینگ نیاز داریم؟

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟

شاید کوچینگ موضوع خیلی جدیدی نباشد ولی حداقل می‌توان گفت که جهت‌گیری‌های جدیدی دارد. می‌خواهم در این نوشتار کوتاه مقداری در خصوص این جهت‌گیری جدید صحبت […]
پنل کاربری