کوچینگ – تراپی – مشاوره – منتورینگ
۰۵/۱۴/۱۳۹۸

کوچینگ چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟

تفاوت کوچینگ با منتورینگ،آموزش و مشاوره
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
تفاوت کوچینگ با درمانگری

تفاوت کوچینگ با درمانگری – محمدرضا ترابیان اصفهانی

یکی از شایع ترین تصورات نادرست درباره لایف کوچینگ این است که درمان از طریق شناسایی باورهای روانی و عواطف مشتریان، منجربه ایجاد لایف کوچینگ و […]
۰۱/۲۹/۱۳۹۸
کوچینگ و مشاوره و منتورینگ

کوچینگ و مشاوره و منتورینگ – حمید طاهری

۰۱/۰۳/۱۳۹۸
فرق کوچینگ و تراپی

فرق کوچینگ و تراپی

برای آشنایی بیشتر فرق کوچینگ و تراپی فایل زیر را دانلود نمایید.
۱۰/۳۰/۱۳۹۷
فرق کوچینگ با منتورینگ و آموزگاری

فرق کوچینگ با منتورینگ و آموزگاری

کوچ‌ها متخصص نیستند و آموزشی به افراد ارائه نمی‌دهند؛ اما آموزگاران (منتورها)، متخصصینی هستند که دانش خود را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند و درصد مشارکت […]
پنل کاربری