۰۵/۱۵/۱۳۹۸
موفقیت مشتری

تفاوت بین موفقیت مشتری و پشتیبانی از مشتری (۲) – محمدرضا ترابیان اصفهانی

منشور موفقیت مشتری همه ما باید بدانیم که تغییراتی در مفهوم موفقیت مشتری وجود دارند. موفقیت مشتری دارای نقش های خاص و روش های متعددی برای […]
۰۵/۱۵/۱۳۹۸

تفاوت بین موفقیت مشتری و پشتیبانی از مشتری (۱) – محمدرضا ترابیان اصفهانی

در دنیای تکنولوژی امروز که کسب و کارها برای موفقیت مجبور به تعامل و همکاری با یکدیگرند، اصطلاحاتی مانند «پشتیبانی مشتری» و «موفقیت مشتری» بسیار متداول […]
۱۲/۱۸/۱۳۹۷
کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی

مستلزم نرنجیدن و نرنجاندن‌ها از سوی هر فرد، شناخت صحیح، عمیق و دقیق فرد از خودش هست. اینجاست که کوچینگ شخصی یا سلف کوچینگ، مقدم بر […]
پنل کاربری