۰۷/۲۲/۱۳۹۸
علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ مسیر شغلی نویسنده : خانم کاتلین موری بازگردان : شیرین مرادخانی کوچ های حرفه ای مسیر شغلی و زندگی،سالها در جهت به کمال رساندن […]
۰۶/۲۹/۱۳۹۸

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

۰۶/۲۵/۱۳۹۸

چرا به کوچ مسیرشغلی نیاز داریم؟

چرا به کوچ مسیرشغلی نیاز داریم؟ بعضی از ما هستیم که از کمک گرفتن بیزاریم حتی اگر این کمک گرفتن،استفاده از خدمات کوچینگ مسیر شغلی باشد. […]
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی

مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی – محمدرضا ترابیان اصفهانی

یکی از مهمترین مسائلی که آسایش و آرامشِ فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، شغل است. بدیهی ست شناخت استعدادها و نقاط قوت در هر […]
۰۴/۱۳/۱۳۹۸
چرا استخدام کوچ مسیر شغلی بهترین کاری است که تاکنون انجام داده اید؟

چرا استخدام کوچ مسیر شغلی بهترین کاری است که تاکنون انجام داده اید؟ – شیرین مرادخانی

استخدام یک کوچ مسیر شغلی

پنل کاربری