سپتامبر 17, 2019
چهار سوال مهم در برندسازی بیزینس کوچینگ

چهار سوال مهم در برندسازی بیزینس کوچینگ- محمدرضا ترابیان اصفهانی

برندسازی، یک ابزار بسیار قدرتمند در بیزینس کوچینگ به شمار می رود. برندسازی می تواند شناخت شما را افزایش داده و باعث موفقیت و تمییز شما […]
آوریل 18, 2019
کوچینگ و برند سازی

کوچینگ و برند سازی – حمید طاهری

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید