می 10, 2019
ارزیابی نقاط ضعف

ارزیابی نقاط ضعف و توانمندی ها

نقاط ضعف و توانمندی ها را ارزیابی کنید. الان وقتش رسیده که برخی از خلاءهایی را که ممکن است به دلیل تعلیمان تاقص یا سایر موارد […]
می 10, 2019
تحریک اشتیاق

تحریک اشتیاق و رضایت

در دسترس بودن برنامه های توسعه فردی نه تنها کارمندان را تحریک کرده بلکه، آن ها را نسبت به کارفرمایان متعهد و باوفا می کند. هنگامی […]
می 10, 2019
طرح توسعه فردی

طرح توسعه فردی

طرح توسعه فردی (IDO) ابزاری برای کمک به کارمندان در پیشرفت شغلی و شخصی است. هدف اولیه طرح توسعه فردی ،کمک به کارمندان برای رسیدن به […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید