سپتامبر 25, 2019
کوچ اقدام کیست؟

کوچ اقدام کیست؟- محمدرضا ترابیان اصفهانی

مشکلات همیشه مادی نیستند! ممکن است پول بسیاری درانواع مختلف حساب های بانکی داشته باشید ولی با چالش هایی در زندگی مواجه باشید که پول نتواند […]
سپتامبر 20, 2019

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

می 12, 2019
کوچ اقدام چیست؟

ساختار کوچ اقدام – محبت غلامی

فایل صوتی مطلب کوچ اقدام
فوریه 21, 2019
کوچ اقدام

کوچ اقدام

به زودی… کوچ اقدام