منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس- محمدرضا ترابیان اصفهانی

منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس نیاز به به‌روزرسانی سیستم‌های عملیاتی منجربه تغییرات اجتناب‌ناپذیری در سطح سازمانی می‌شود. وقتی که افراد با تغییر در محل کار خود مواجهه می‌شوند، چه مثبت

کوچ و کوچ حرفه‌ای

کوچ و کوچ حرفه‌ای
کوچ به مراجع کمک می‌کند توانمندی‌های بالقوه خود را عملی کند، هدف و علایق درونیش را به اقدامات بیرونی وصل کند و نهایتا به سمت اهدافش حرکت کند. ICF خصوصیات

شما به اینترنت متصل نیستید