نوامبر 26, 2019
تفاوت بین کوچینگ ACCو PCC

تفاوت ACC و PCC و MCC- محمدرضا ترابیان اصفهانی

تفاوت های کلیدی بین کوچینگ به روش ACC و PCC یکی از مهم ترین سوالاتی که همیشه در انجمن های کوچینگ مطرح است، تفاوت بین کوچینگ […]
نوامبر 12, 2019

ارزش یک بازخورد موثر


سپتامبر 23, 2019

منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس- محمدرضا ترابیان اصفهانی

منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس نیاز به به‌روزرسانی سیستم‌های عملیاتی منجربه تغییرات اجتناب‌ناپذیری در سطح سازمانی می‌شود. وقتی که افراد با تغییر در محل کار خود […]
سپتامبر 20, 2019

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

آگوست 26, 2019

چرا کوچِ تایید شده؟ بخش دوم – محمدرضا ترابیان اصفهانی

کوچ حرفه ای ICF و انواع گواهی نامه های کوچینگ ICFخصوصیات یک کوچ حرفه ای را ساماندهی کرده است و وقتی کسی بخواهد، از مدارس مورد […]