۰۵/۰۵/۱۳۹۹

کوچ مناسب شما

انتخاب کوچ هم مثل انتخاب یک مشاور، یک پزشک و یا حتی یک خیاطِ شخصی، می تواند مهم و قابل تامل باشد. اگر نگاهی به دلیل […]
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
تفاوت بین کوچینگ ACCو PCC

تفاوت ACC و PCC و MCC- محمدرضا ترابیان اصفهانی

تفاوت های کلیدی بین کوچینگ به روش ACC و PCC یکی از مهم ترین سوالاتی که همیشه در انجمن های کوچینگ مطرح است، تفاوت بین کوچینگ […]
۰۸/۲۱/۱۳۹۸

ارزش یک بازخورد موثر


۰۷/۰۱/۱۳۹۸

منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس- محمدرضا ترابیان اصفهانی

منحنی تغییر یا تبدیل خانم کوبلر راس نیاز به به‌روزرسانی سیستم‌های عملیاتی منجربه تغییرات اجتناب‌ناپذیری در سطح سازمانی می‌شود. وقتی که افراد با تغییر در محل کار خود […]
۰۶/۲۹/۱۳۹۸

روشن کردن چراغ سبز انگیزه توسط یک کوچ حرفه ای

  غالباً ما وقتی در حال انجام یک کار هستیم  به این فکر نمی کنم آیا پشت انجام این کار انگیزه هست یا نه ؟ ولی پس از مدتی وقتی یک لحظه میبینم  از انجام آن کار خسته شدیم یا اینکه حوصله انجام آن کار را نداریم به این نتیجه می رسیم که دیگر انگیزه نداریم.

همه ما در برخورد با مقوله انگیزه همیشه به فکر فرو میرم . به این فکر می کنم آیا کاری که انجام میدهیم در پشت آن انگیزه داریم ؟ و اصلاً سوال اساسی تر این است که انگیزه چیست ؟

پنل کاربری