۰۹/۰۵/۱۳۹۸
کدهای اخلاقی ICF

اصول اخلاقی در کوچینگ بر اساس ICF

  کدهای اخلاقی ICF قسمت اول: نظریه ICF درباره کوچینگ فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF)، کوچینگ را به عنوان فلسفه ای می داند که مشتری(کوچی) بایستی […]
پنل کاربری