نوامبر 10, 2019

فتوکوچینگ چیست؟

فتوکوچینگ چیست؟ این مقاله در راستای برگزاری  کارگاه آموزشی فتوکوچینک که توسط آکادمی کوچینگ خاورمیانه (MCA) برگزار شده ، آماده شده است.
اکتبر 12, 2019
کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک برای اولین بار توسط پروفسور”برند ایزرت” مطرح گردید. این روش، شاخه ای جدید در کوچینگ است که برای نمایش تغییر و تحول و هرگونه […]
اکتبر 12, 2019

مصاحبه با خانم دنیلا تریله، مولف کتاب کوچینگ سیستمیک

هر سازمان برای آن که بتواند موثرتر فعالیت کند، لازم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکمفرما باشد که ادراکی کلی و همه […]
اکتبر 6, 2019

کوچینگ سیستمیک

کوچینگ سیستمیک برای اولین بار توسط پروفسور”برند ایزرت” مطرح گردید. این روش، شاخه ای جدید در کوچینگ است که برای نمایش تغییر و تحول و هرگونه […]
اکتبر 6, 2019
ویدیو کوچینگ

ویدیو کوچینگ با نگرش سیستمی – محمدرضا ترابیان اصفهانی

 
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید