پنج راه تبدیل شدن مدیران به کوچ

اگر یک مدیر بخواهد رهبری کند ، باید توانایی های خود را برای کوچ دیگران رشد دهد. این مهمترین مهارت ضروری هر مدیر موفقی در قرن 21 است. روزگار رهبری به روش فرماندهی و کنترل به عنوان روش استاندارد مدیریت افراد مدتهاست گذشته است.

کوچینگ تیمی و ۵ چالشی که باید به عنوان یک کوچ به آن ها توجه کنید – آناهیتا محمودی

همانطور که یک فرد برای بهبود عملکرد خود به کوچینگ نیاز دارد، تیم‌ها نیز به عنوان یک بخش جداگانه نیاز به محرک کوچینگ برای حرکت بهتر و موثرتر دارند. تمرکز در کوچینگ تیمی بر توانمندسازی افراد در جهت رشد، توسعه و دستیابی به هدف است. کوچ‌های تیمی با کمک...

شما به اینترنت متصل نیستید