مارس 5, 2019
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار که به آن کانواس کسب و کار گفته میشود ، بر اساس مدل پیشنهادی استروالدر و همکارانش در کتاب خلق مدل […]
فوریه 23, 2019
فرم سیستم سازی کسب و کار

فرم سیستم سازی کسب و کار

به  زودی … فرم سیستم سازی کسب و کار