مارس 21, 2019
کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

کارگاه مهارت‌های فردی و توسعه ارتباطات

تست بین المللی دیسک (DISC) یکی از آزمون‌های بسیار معتبر و محبوب رفتارشناسی در جهان می باشد.
مارس 21, 2019
کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

رسالت شخصی فرد با در نظر گرفتن نقش‌های فرد شکل می‌گیرد. تعیین رسالت شخصی باهدف گذرای متفاوت است رسالت شخصی فرایندی همیشگی است،
مارس 21, 2019
کارگاه vip شخصیت شناسی در بهبود فردی و کشف استعداد

کارگاه vip شخصیت شناسی در بهبود فردی و کشف استعداد

استعداد شما در چه زمینه ای است؟ نقاط ضعفتان در چیست
مارس 21, 2019
کارگاه اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط

کارگاه اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی در نظر دارد با همکاری سازمان
مارس 20, 2019
کارگاه بهترین مربی خودت باش

کارگاه بهترین مربی خودت باش

مباحث:  درک خود و هویتمان مشاهده بی طرفانه و پذیرش خود