چند پتانسیلیها : «جنبش یا توسعه»

براستی با ظهور هوش مصنوعی و گذار از عصر اطلاعات به دوران مفهوم گرایی ، چالش های پرچمداران کارآفرینی نوین ( چند پتانسیلی ها ) چیست؟ در این مقاله به اهمیت خود باوری و فاکتور های توسعه فردی آن ها می پردازیم

ذهن سرگردان ما ،برگردان بهرام برزگر(زمان مطالعه ۲ دقیقه)

استادان دانشگاه هاروارد، متیو کاینگسورث و دنیل گیلبرت (۲۰۱۰) پژوهشی انجام دادند که نشان می‌دهد ما تا چه اندازه به ذهن خود اجازه می‌دهیم از تجربه فعلی ما دور شود و این‌که چگونه این «ذهن» در حال «سرگردانی» بر روحیات ما اثرگذار است.

پارادایم شیفت – افق گشایی – بهرام برزگر

پارادایم شیفت
همانطور که گفتم، پارادایم ما می‌تواند ما را در رسیدن به پتانسیل ما محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی استعداد می داند. وظیفه...
همره می شوم