۰۵/۱۲/۱۳۹۹

نقطه قوت

وقتی با نقطه قوت خود همراه می شویم هرگز نمی شکنیم‌‌ . رستگارکوچ کوچ نقطه قوت https://chat.whatsapp.com/L8laeGUFe8o5N5tefASFtf
۰۵/۰۵/۱۳۹۹

کوچ مناسب شما

انتخاب کوچ هم مثل انتخاب یک مشاور، یک پزشک و یا حتی یک خیاطِ شخصی، می تواند مهم و قابل تامل باشد. اگر نگاهی به دلیل […]
۰۱/۰۱/۱۳۹۹

از کوچینگ زندگی تا کسب و کار

مشاهده کاتالوگ دوره   لینک خرید دوره: https://monirchegini.com/courses/l-to-b
۱۲/۰۳/۱۳۹۸

تنبلی یک راهکار دارد

برای جلوگیری از تنبلی و اهمال کاری به راحتی می توانیم با یادآوری قانون "بها یا تاوان" از سد آن رد شویم و به سوی اهدافمان آزادانه حرکت کنیم.
۱۰/۲۴/۱۳۹۸

تعهدات نهفته و خواسته های محقق نشده

دنیای بیرونی ما بازتابی از تعهدات درونی ما می باشد. برای شناخت حقیقی تعهد درونی مان، فقط کافی است به زندگی خود بنگریم. ما خواه از […]
پنل کاربری