منیر چگینی

منیر چگینی
کوچ گروه ۱۹ موسس آموزشگاه کوچینگ و روانشناسی صبح آگاهی دانش آموخته ی آکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA عضو باشگاه مدیران آکادمی صاحبی و بیزینس کوچ دانشجوی سطح ۳ تئوری

آناهیتا محمودی

آناهیتا محمودی
دانش آموخته رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات از دانشگاه علوم و تحقیقات/ فارغ التحصیل از آکادمی کوچینگ فارسی

شما به اینترنت متصل نیستید

همره می شوم