پنج راه تبدیل شدن مدیران به کوچ

اگر یک مدیر بخواهد رهبری کند ، باید توانایی های خود را برای کوچ دیگران رشد دهد. این مهمترین مهارت ضروری هر مدیر موفقی در قرن 21 است. روزگار رهبری به روش فرماندهی و کنترل به عنوان روش استاندارد مدیریت افراد مدتهاست گذشته است.

نقشه، قلمرو نیست. بهرام برزگر، زمان مطالعه ۳ دقیقه

از دوران کودکی، هر یک از ما به شیوه های مختلفی جهان پیرامونی خود را تجربه کرده ایم. بر اساس این تجربیات، ما تصویر منحصر به فرد خود از جهان هستی را توسعه می دهیم. در اصطلاح برنامه نویسی نورولوژیکی، این تصویر به عنوان مدل ما از جهان شناخته...

شما به اینترنت متصل نیستید