مارس 24, 2019
موفقیت در کسب و کار

وبینار فرمول موفقیت در کسب و کار کوچینگ – شهاب اناری

فایل ویدیوییِ این وبینار را در ادامه مشاهده خواهید نمود
مارس 24, 2019
وبینار بینش خوشبختی

وبینار بینش خوشبختی – پریسا پوران

ویدیوی این وبینار را در ادامه مشاهده خواهید کرد
مارس 24, 2019
روانشناسی مثبت در سازمان

وبینار روانشناسی مثبت در سازمان – امید علایی

فایل های تصویریِ این وبینار را در دو بخش در ادامه همین مطلب مشاهده می نمایید
مارس 24, 2019

نحوه اتصال به نرم افزار زوم از طریق لپتاپ و موبایل

این فیلم آموزشی را در ادامه مشاهده می نمایید
مارس 24, 2019
کوچینگ توسعه فردی

وبینار کوچینگ توسعه فردی (متدولوژی ناسا) – مسیح جوادی

  در ادامه فایل تصویری و صوتیِ این وبینار را مشاهده می نمایید
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید