۰۵/۱۷/۱۳۹۹

کوچ و کوچینگِ شیراز رستگارکوچ

کوچینگ اعتلای درون و بیرون / External and internal promotion coaching* هر فرد با توجه به مسیر زندگی و تعلیم و تربیتی که دیده یا درونگرا […]
۰۵/۱۷/۱۳۹۹

اولین کوچ حرفه ایِ شیراز عضو Icf

*کوچ حرفه ای کیست /Who is a professional coach* فردی ست که هنرمندانه می بیند و می شنود و فراتر از آشوب فکر و ذهن با […]
۰۵/۱۲/۱۳۹۹

کوچ و کوچینگ اعتلای درون

کوچینگِ اعتلای درون با رسالتِ بی پایانی که در دلِ خود دارد ، آماده است تا به مُراجعین خود بیآموزد ، که با سفر به سرزمین […]
۰۵/۱۲/۱۳۹۹

نقطه قوت

وقتی با نقطه قوت خود همراه می شویم هرگز نمی شکنیم‌‌ . رستگارکوچ کوچ نقطه قوت https://chat.whatsapp.com/L8laeGUFe8o5N5tefASFtf
۰۵/۱۱/۱۳۹۹

کوچ مناسب شما (مقاله مشترک تیم ۵)

سلام عزیزان. این مقاله با مشارکت شش نفر از کوچهای باتجربه و در پاسخ به پرسش شما در مورد کوچ مناسب و انتخاب آن نگارش شده […]
پنل کاربری