با عضویت در گروه های تلگرامی زیر میتوانید سوالات خود را مطرح کنید
و از تجربیات افراد متخصص در حوزه مورد نظر استفاده نمایید.

این گروه پلی بین شما و موفقیت تان (انضباط فردی) می باشد

ورود به گروه انضباط فردی

این گروه برای پرسش و پاسخ هایی در رابطه با فرآیند کوچینگ مانند آموزش، خدمات و … می باشد

ورود به گروه فرایند کوچینگ

این گروه برای سوال و جواب ها در رابطه با نیروی انسانی، استخدام و … می باشد

ورود به گروه نیروی انسانی

این گروه فضایی برای سوال و جواب در موضوعات تبلیغات و … می باشد

ورود به گروه تبلیغات

این گروه برای استفاده از تجارب دوستان در رابطه با سیستم سازی در کسب و کار می باشد

ورود به گروه سیستم سازی

این گروه برای سوال و جواب های در رابطه با بازاریابی و فروش محصولات و خدمات می باشد

ورود به گروه بازاریابی و فروش

این گروه برای سوال و جواب های در رابطه با مشاوران حقوقی می باشد.

ورود به گروه مشاوران حقوقی