هفته جهانی کوچینگ

رویداد‌ های هفته کوچینگ

هفته کوچینگ چه زمانی است؟

هفته بین المللی کوچینگ از تاریخ هفده می سال میلادی تا بیست و سوم می برای قدردانی از کوچ‌ها و جشن گرفتن برای دستاورد‌های آن ها برگزار می‌شود. در این هفته رویداد ها و وبینار های زیادی در خصوص موضوعات و زمینه های مختلف کوچینگ برگزار می‌شود.

در لیستی که برای شما تهیه کردیم میتوانید به رویداد های، مدرسه ها و موسسه های مختلف کوچینگ دسترسی داشته باشید.
توجه داشته باشید لیست زیر بر اساس مدرسه و موسسه کوچینگ و زمان برگزاری تهیه شده است. تمامی ساعت ها به وقت ایران تنظیم شده است.

رویداد های هفته کوچینگ فارسی زبانان

در لیست زیر وبینار های که توسط چپتر فدارسیون بین المللی کوچینگ در ایران (ICF Iran Chapter)، آکادمی کوچینگ فارسی زبانان (FCA) ایمپکت آمریکا و آکادمی و مدرسه های کوچینگ دیگر تهیه شده نمایش داده شده است توجه داشته باشید این برنامه با برنامه زمانی به وقت ایران و به ترتیب تاریخ برگزاری قرار داده شده است.
شما می‌توانید با لینک موضوع توضیحات وبینار و کلیک نوشته {اینجا} در وبینارها ثبت نام کنید.

دوشنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 19 افتتاحیه + معرفی کوچینگ و فدراسیون بین المللی کوچینگ و بزرگترین چالش حرفه کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده وبینار آقای تیمور میری می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

دوشنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 20:30 دقیقه وبینار کوچینگ رابطه به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار لی بیکوم می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

دوشنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 16 وبینار معرفی برای کوچینگ به زبان فارسی برگزار می٬شود. اجرا کننده این وبینار خانم سیده مریم حاج‌میر‌صادقی می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار کوچینگ و دانشگاه به زان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننذه این وبینار فحسن فرضی می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار کوچینگ رهبری موثر به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار چپتر فدارسیون بین المللی کوچینگ در ایران می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار گفتگوی لایو اینستاگرامی مسیر یادگیری کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آکادمی کوچینگ فارسی می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار تایم کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار ایمان ابریشمچی می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 21 وبینار کوچینگ به زبان فارسی سلامت برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم حمیده دهقانی می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 20 وبینار چرا مهارت زبان انگلیسی برای کوچ های حرفه ای مورد نیاز است ؟ چگونه این مسیر طی می گردد؟ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم مریم میرصادقی می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 20:30 وبینار هفت استراتژی کوچینگی رهبری تیم ها برگزار می‌شود. اجرا کننده این سمینار آکادمی کوچینگ فارسی زبانان می‌باشد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 21 وبینار نقش فعالیت های داوطلبانه در رشد و توسعه اکوسیستم کوچینگ ایران به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار اکوسیستم کوچینگ ایران است . برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 وبینار عملکرد عالی افسانه و علم به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار چپتر فدارسیون بین المللی کوچینگ ایران است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 15 وبینار هنر و شیوه کوچینگ رهبری (به اشتراک گذاری بهترین تجارب جهانی) به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم آذر صائمیان است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

چهار شنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 21 وبینار استفاده از ابزار کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای کاوه وزیری است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 21 وبینار صلاحیت برای انسان ها و کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای کاوه وزیری است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار گفتگوی لایو اینستاگرامی مهارت های کوچینگ در توسعه انسان به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آکادمی کوچینگ فارسی زبانان است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار پیاده سازی کوچینگ سازمانی (مفاهیم ، فرایند و درس آموخته ها) به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار چپتر فدارسیون بین المللی کوچینگ در ایران است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 11 وبینار استفاده و آگاهی از زبان بدن هنگام کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آکادمی کوچینگ فارسی زبانان است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 19 وبینار نقشه راه تولید درآمد زایی به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم کنی کدنسکی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 20:40 وبینار گفتگوی لایو اینستاگرامی هنر کوچینگ گروهی به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این آقای احسان سلامی وبینار است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 21 وبینار کوچ بگیر یا کوچ شو به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای کاوه وزیری است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 22 وبینار کوچینگ باید ها و نباید ها به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای کاوه وزیری و آقای پیام آزادی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 17 وبینار (نرمالِ جدید، آینده نوین (مسائل سازمانها در پسا کرونا) به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم سیده مریم حاج میرصادقی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 19 وبینار MCC-PCC-ACC سوالات قدرتمند برای کوچ ها در سطوح به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم ایسان بنی هاشمی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 12 وبینار کوچینگ؛ تجربه زندگی آگاهانه به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم الهام مظاهری است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 19 وبینار کوچینگ سازمانی به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای حسن فرضی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 21 وبینار کوچینگ و دیدگاه به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای صالح مختاری است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

شنبه 1 خرداد ماه ساعت 21 وبینار کوچینگ و ارتقا سلامتی به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار خانم حمیده دهقانی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 21 وبینار ویژگی های کوچینگ و حرفه ای بودن به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای اصغر فاضل است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 19 وبینار ، وبینار و کوچینگ گروهی: “از درگیری تا تعامل ، فقط یک قدم” به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار شرکت کوچینگ کارو است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 19 وبینار شایستگی کوچینگ در اطراف تأمل و کوچینگ با اثر هنری صلاحیت کوچ‌بودن در مورد تأمل و کوچینگ با یک اثر هنری به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار چپتر فدارسیون بین المللی کوچینگ در ایران است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 20 وبینار لایف کوچینگ به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار آقای حسن فرضی است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 15 وبینار مبانی مربیگری و کاربردهای سازمانی آن به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

رویدادهای هفته کوچینگ

رویداد های در پیش در هفته کوچینگ توسط شرکت روما

پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت وبینار اولین همایش کوچینگ ملی به زبان فارسی برگزار می‌شود. اجرا کننده این وبینار شرکت روما است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

رویداد های در پیش در هفته کوچینگ توسط آکادمی کوچینگ ایمپکت

در هفته کوچینگ آکادمی کوچینگ ایمپکت لایو هایی را اینستاگرام خود برگزار می‌کند. توجه داشته باشید برای حضور در لایو ها باید به صفحه‌ی اینستاگرام آکادمی کوچینگ ایمپکت دسترسی داشته باشید و در روز اعلام شده حضور داشته باشید.

صفحه اینستاگرام آکادمی کوچینگ ایمپکت

لایو اینستاگرامی روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه، دکتر لی باکوم با موضوع کوچینگ رابطه برگزار می‌شود.

لایو اینستاگرامی روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه، تری هیس با موضوع 10 دلیل برای کوچ بودن در سال ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.

لایو اینستاگرامی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه، کاوه وزیری با موضوع تاثیر کوچینگ بر فروش برگزار می‌شود.

لایو اینستاگرامی روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه، دکتر لعیا کفعمی با موضوع مواجهه با احساسات منفی مراجع (مدل اپرچ) برگزار می‌شود.

لایو اینستاگرامی روز شنبه 1 خرداد ماه، دکتر صالح مختاری با موضوع کوچینگ برای ترسیم چشم انداز برگزار می‌شود.

لایو اینستاگرامی روز یکشنبه 2 خرداد ماه، حمید حکاکی با موضوع برند سازی شخصی برگزار می‌شود.

به اشتراک بگذارید

رزرو رایگان جلسه کوچینگ

برای آشنایی بیشتر با کوچ و کوچینگ یک جلسه رایگان با کوچ مرتبط با مسئله‌تان رزرو نمایید. علاوه بر آشنایی با کوچینگ، کوچ مسیر رسیدن به هدف مطلوب با کوچینگ را برای شما بیان خواهد نمود.

هفته کوچینگ
هفته کوچینگ

نمایش نوشته هفته کوچینگ چه زمانی است؟ 17 تا 23 ماه می هر سال برای جشن گرفتن دستاورد‌های کوچینگ و برای قدردانی از کوچ‌ها هفته

عضویت در خبرنامه ایمیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

جلسه رایگان کوچینگ

برای دریافت جلسه رایگان کوچینگ فرم ذیل را تکمیل نمایید.