تبدیل ایده به محصول از بیست تا چهل سال

4,000,000 تومان

نام کوچ سولماز رجالی CV

کوچ استعدادیابی

تعداد جلسات 8 جلسه
مدت کوچینگ 8 ساعت
مدت زمان هر جلسه 1 ساعت
جلسه آزمایشی دارد
نحوه برگزاری حضوری / آنلاین
تبدیل ایده به محصول از بیست تا چهل سال
تبدیل ایده به محصول از بیست تا چهل سال

4,000,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.