جلسه کوچینگ آزمایشی هدف گذاری

رایگان

نام کوچ کاوه روحانی CV

کوچ فردی ، برندینگ

تعداد جلسات 1 جلسه
مدت کوچینگ 1 ساعت
جلسه کوچینگ آزمایشی هدف گذاری
جلسه کوچینگ آزمایشی هدف گذاری

رایگان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.