دوره کوچینگ LTOB

5,400,000 تومان

نام کوچ های این دوره محمد رضا ترابیان CV

منیر چگینی CV

تعداد جلسات حدود 300 جلسه
مدت کوچینگ 120 ساعت
مدت زمان کل دوره 6 ماه
نحوه برگزاری فایل ویدئویی
دوره LTOB ( کوچینگ زندگی و کسب و کار)
دوره کوچینگ LTOB

5,400,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.