شمال واقعی من کجاست؟

8,000,000 تومان

نام کوچ صالح مختاری CV

کوچ رهبری سازمانی

تعداد جلسات 4 جلسه
مدت کوچینگ 4 ساعت
مدت زمان هر جلسه 1 ساعت
شمال واقعی من کجاست؟
شمال واقعی من کجاست؟

8,000,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.