چرا باید کار کنم؟(ارتباط تحصیل و شغل)

5,000,000 تومان

نام کوچ سولماز رجالی CV

کوچ استعدادیابی

تعداد جلسات 10 جلسه
مدت کوچینگ 10 ساعت
مدت زمان هر جلسه 1 ساعت
جلسه آزمایشی دارد
نحوه برگزاری حضوری / آنلاین
چرا باید کار کنم؟
چرا باید کار کنم؟(ارتباط تحصیل و شغل)

5,000,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.