کارگاه آموزش و تدوین بوم کسب و کار

2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

نام کوچ آزاده نشاط آور CV

کوچ کسب و کار (بیزینس کوچ)

تعداد جلسات 4 جلسه
مدت کوچینگ 4 ساعت
مدت زمان هر جلسه 1 ساعت
نحوه برگزاری 2 جلسه در هفته
کارگاه آموزش و تدوین بوم کسب و کار
کارگاه آموزش و تدوین بوم کسب و کار

2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.