کارگاه تضاد ارتباط زندگی

1,200,000 تومان

نام کوچ سودا محجوب CV
لایف کوچ
تعداد جلسات 2 جلسه
مدت کوچینگ 4 ساعت
مدت زمان هر جلسه 2 ساعت
کارگاه تضاد ارتباط زندگی
کارگاه تضاد ارتباط زندگی

1,200,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.