کوچینگ نوجوان

2,400,000 تومان 1,800,000 تومان

نام کوچ معصومه احمد پناه CV

کوچ تحصیلی

تعداد جلسات 12 جلسه
مدت کوچینگ 18 ساعت
مدت زمان هر جلسه 1.5 ساعت
جلسه آزمایشی رایگان دارد
کوچینگ نوجوان
کوچینگ نوجوان

2,400,000 تومان 1,800,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.