مارس 21, 2019
رویداد آموزشی رایگان توانمندسازی و توسعه فردی / شغلی خود را از کجا و چگونه آغاز کنیم

رویداد آموزشی رایگان توانمندسازی و توسعه فردی / شغلی خود را از کجا و چگونه آغاز کنیم ؟

اولین چالش امروز جوانان این است که نمی دانند در مسیر رشد و توسعه فردی خود
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید